Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SVSU

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GUGEȘTI

 

TELEFON: 0753096054, email:  svsu_gugesti_vn@yahoo.com

 

I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului

1. – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență a comunei Gugești.

II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:

1. hotărârea consiliului local privind înfiinţarea serviciului voluntar, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;

2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;

3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;

4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare

5. tabelul cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare;

6. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului;

Norma de dotare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Gugești;

7. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă.

III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:

1. planuri de intervenţie şi/sau de apărare, în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
– Planul de apărare impotriva inundațiilor
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri;

IV. Dosar operativ:

1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. rapoartele de intervenţie;
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.

V. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.

VI. Dosar privind activitatea de prevenire:

1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;

2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum

3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;

4. graficul acţiunilor de informare preventivă.

VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă al autospecialelor şi utilajelor;
2. dosar tehnic al autospecialelor şi utilajelor.

VIII. Registrul istoric

 

Sari la conținut