Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Date demografice

Populația – Date demografice

Conform datelor oficiale ale Direcției Județene de Statistica Vrancea, la 1 ianuarie 2010, populația Comunei Gugești însuma 6757 locuitori, dintre care 3468 femei.
Conform evidenţelor Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Gugești, la nivelul 1 ianuarie 2011, numărul populației a crescut până la 6789 locuitori impărtiţi astfel:
Din punct de vedere al sexului:
– 3481 femei,
– 3308 bărbaţi;
După localizare:
– sat Gugești: 6174 locuitori;
– sat Oreavu: 615 locuitori.
După etnie:
– români: 6313 persoane;
– rromi: 473 persoane;
– italieni: 2 persoane;
– pakistan: 1 persoana.
Structura populației pe vârste la nivelul 01 ianuarie 2011:

Localitaza Populație totala Populație cu vârsta intre

0 – 7 ani

Populație cu vârsta intre

7 – 18 ani

Populație cu vârsta intre

18 – 63 ani

Populație cu vârsta

peste 63 ani

Comuna Gugești 6789 532 1051 3786 1420

Structura pe grupe de vârstă a populației pune o presiune ridicată asupra grupei în vârsta de muncă (15-64 ani, in definiția Raportului Dezvoltării Umane), care este semnificativ mai redusă decât la nivel Naţional şi regional (Vrancea – 67,4% în 2005 şi 67,6% în 2006, faţă de media națională în 2005 – 69,7% şi media regională 70,3%), situație reflectată şi de indicele de dependentă demografică.

Ponderea medie a acestei populații în totalul populației județului la nivelul anului 2007 a fost 61,7% (sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2007 – 2013). In profil teritorial se remarca faptul că doar cele 5 orașe/municipii ale județului şi unele comune mari din proximitatea acestora (Câmpineanca, Golești, Gugești) au înregistrat ponderi ale populației în vârsta de muncă peste media județeană (Gugești – 63,14%), în timp ce mediul rural se situează aproape fără excepție sub acest nivel (sub 50%).

Evoluția acestui segment de populație, la nivelul comunei Gugești a fost însă defavorabilă, astfel analizând datele din tabelul de mai sus se observă că ponderea populației în vârsta de muncă la momentul 1 ianuarie 2011 reprezintă 55,77%, cu 7,37% mai puțin ca în anul 2007.

Acest lucru se datorează în principal contextului economic local defavorabil care a determinat plecarea unui procent din populația activă spre mediul urban sau in străinătate, locații care oferă mai multe locuri de muncă

Sari la conținut