Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Date economice

Agricultura si zootehnia

Condiţiile geografice şi climatice deosebit de favorabile ale zonei şi suprafaţa de teren arabil mare au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.La nivelul comunei SC Comcereal SA practică agicultură ecologică pe suprafeţe relativ restrânse (16 ha grâu şi 57 ha porumb – cultură de primăvară), întreaga cantitate recoltată fiind comercializată. La nivelul comunei nu există mărci tradiționale pentru produsele agricole.

Zootehnia

Creşterea animalelor reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor comunei care se practica individual, la nivelul gospodăriilor.

Antreprenoriatul micilor afaceri

IMM-urile reprezintă sursa principală de venit naţional, de valoare adăugată şi de locuri de muncă. În momentul de faţă, peste 70% din PIB şi aproape 50% din exportul României sunt produse direct şi indirect de către IMM-uri. Ele au devenit coloana vertebrală a economiei româneşti. În plus, ele valorifică oportunităţile locale, întrucât sunt foarte multe cereri pentru anumite produse, lipsuri în anumite zone, unde nu este nici economic nici fezabil să creezi o firmă mare.

Din punct de vedere al inițiativei antreprenoriale comuna Gugești este caracterizată, ca majoritatea localităților din mediul rural, de existenţa unui număr relativ mic de IMM-uri, cu o pondere covârșitoare a activităților de comerț faţă de industrie şi servicii.

Densitatea redusă a IMM-urilor si nivelul redus de investiții străine se datorează şi slabei dezvoltări a infrastructurii de afaceri în comună dar si la nivel de județ.

Inexistența resurselor umane calificate, precum şi gradul scăzut de asociativitate a industriilor sectoriale sunt printre principalele aspecte care reflectă lipsa de atractivitate a județului. Toate aceste tipuri de investiții pot fi finanțate din fonduri comunitare, lucru care ar putea duce la o creștere explozivă, cu impact maxim, a economiei.

Principalele avantaje ale unor investiții în infrastructura de afaceri ar fi accesibilitatea la piețe, resursa umana bine pregătită şi ieftină, potențialul de creare şi dezvoltare a unor industrii de nișă competitive.

Accesul comunităţii, a mediului de afaceri la această infrastructură industrială pentru inițierea unor proiecte de relansare economică, va reprezenta marea provocare a următoarei perioade de dezvoltare a comunei Gugești.

Principala problemă cu care se confruntă în prezent comuna Gugești, şi care reprezintă un impediment pentru atragerea marilor investitori este lipsa terenurilor pe care autoritatea publică locală să le poată pune la dispoziție pentru dezvoltarea afacerilor.

Cu toate acestea, există inițiative locale în domeniul energetic care se află în stadiul de negociere şi reglementare a documentelor care ar putea genera importante locuri de muncă şi beneficii pentru comunitatea locală.

In ciuda aspectelor negative deschise în capitolul anterior, legate de falimentul fabricii de mobila, comuna Gugești dispune de unele avantaje care promovate corespunzător ar putea atrage investiții în zona şi odată cu acestea dezvoltare economică:

♦localizare foarte bună: în apropiere de municipiul Focșani şi la doar 2 km de E85 având astfel acces la coridorul pan-european şi rețeaua TEN-T;
♦existenţa utilităţilor în zonă: apă, canalizare, energie electrică;
♦existenţa resurselor umane: 3786 persoane cu vârste intre 18 – 63 de ani;
♦existenţa spaţii pentru deschidere mici afaceri;
♦calitatea bună a solurilor ceea ce poate determina obținerea unor producții agricole mari.

Profilul comunităţii, din punct de vedere al micilor afaceri este următorul:

♦Densitatea IMM-urilor la 1000 de locuitori este de 10, ceea ce reprezintă 50% din media pe ţară (20 IMM-uri la 1000 locuitori) şi doar 20% faţă de media Uniunii Europene (50 de IMM-uri la 1000 locuitori). Acest lucru poate fi privit ca o oportunitate pentru crearea de noi afaceri;
♦la 31 decembrie 2009 în comuna Gugești erau înregistrate 59 de IMM-uri active care au creat 119 locuri de muncă. In anul 2009, acestea au înregistrat o cifră de afaceri de 13.181.344 lei şi un profit de 846.606 lei;
♦în comună există un punct de lucru al unei societaţi comerciale cu activitate în sectorul confecțiilor care are în prezent 180 de angajați doar in Gugești.
♦Din punct de vedere al profilului firmelor, 43% au activitate în domeniul comerțului, 34% în domeniul serviciilor şi doar 23% în domeniul agricol şi industrial;
♦Sectorul serviciilor este slab reprezentat ca şi varietate a serviciilor oferite, dar ridicat în ceea ce privește ponderea în totalul IMM-urilor (cca, 34%) în comună existând 20 de firme care derulează activităţi de servicii. Dintre acestea 5 activează în domeniul sănătăţii umane şi veterinare, 2 în domeniul transporturilor, 3 în domeniul curăţeniei şi restul în domeniile: depozitări, asigurări, producție cinematografică, video, reparații auto, servicii de înfrumusețare, etc.

Sari la conținut