Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tematica de pregătire 2021

Anexa nr. 4 la Plan -Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă

TEMATICA ORIENTATIVĂ

privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

Tema nr.1 Tipuri de risc specifice la nivelul localitatilor

Tema nr.2 Risc, hazard si vulnerabilitate

Tema nr.3 Incendiul si evolutia sa Procese de ardere si de oxidare

Tema nr.4 Propagarea incendiilor

Tema nr.5 Cauze de incendiu

Tema nr.6 Cai de evacuare si interventie in caz de incendiu

Tema nr.7 Norme generale de apărare împotriva incendiilor

Tema nr.8 Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.71 din 30.06.2010

Tema nr.9 Stingătoare de incendiu

Tema nr.10 Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare.

Tema nr.11/1 Prevenirea incendiilor la unități de învățămănt

Tema nr.11/2 Prevenirea incendiilor la unități de cult

Tema nr.11/3 Prevenirea incendiilor la unitați de cultură și săli aglomerate

Tema nr.11/4 Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică

Tema nr.12 Prevenirea incendiilor la fondul forestier

Tema nr.13 Prevenirea incendiilor la unități sanitare

Tema nr.14 Prevenirea incendiilor la arderea miriștilor

Tema nr.15 Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL

Tema nr.16/1 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor electrice

Tema nr.16/2 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de gaze

Tema nr.16/3 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire

Tema nr.17 Măsuri de prevenire și protecție în caz de inundații

Tema nr.18 Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu

Tema nr.19 Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural

Tema nr.20 Prevenirea incendiilor în apartamente

Tema nr.21 Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă

Tema nr.22 Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă

Tema nr.23 Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă

Tema nr.24 Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență

II.1. Şedinţe teoretic-aplicative:

♦Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
♦Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti.
♦Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.

♦Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici – Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor pag.1-43

♦Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier.
♦Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase.
♦Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).
♦Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.I. nr. 160/2007.
♦Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate.
♦Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.
♦Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţilor de urgenţă:

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată

Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă, republicată

H.G. nr. 537 din 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

H.G. nr. 1579 din 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

H.G. nr. 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc

H.G. nr. 1.491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

O.M.A.I. nr. 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

O.M.A.I. nr. 786 din 2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 7122005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

O.M.A.I. nr. 75 din 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

O.M.A.I. nr. 160 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare

O.M.A.I. nr. 166 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente

O.M.A.I. nr. 28 din 2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

O.M.A.I. nr. 118 din 2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

O.M.A.I. nr. 211 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

O.M.A.I. nr. 262 din 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

O.M.A.I. nr. 187 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

O.M.A.I. nr. 579 din 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

O.M.A.I. nr. 14 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

 

II.2. Şedinţe practic-demonstrative:

♦Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.

Ghid de conducere a intervențiilor și exercițiilor

♦Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii.
♦Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză” (prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB).

Ghid regulament concursuri profesionale SVSU-SPSU

♦Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată.
♦Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier.
♦Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.
♦Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste.
♦Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
♦Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ.
♦Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească.

Ghid control SVSU prevenire

♦Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.
♦Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic etc.).
♦Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă).
♦Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă).

Sari la conținut