Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate

Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/ sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

 

1. Hotararile Consiliului Local al comunei Gugesti

2. Dispozitiile emise de primarul comunei Gugesti .

3. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Gugesti , inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.

4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali

5. Informari intocmite de primarul comunei Gugesti privind starea economico-sociala a comunei Gugesti , rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.

6. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniide activitate.

7. Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor.

8. Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

9. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatile Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transparenta locala.

10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si

constructiilor provizorii .

11. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Cumpana, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).

12. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.

13. Situatia statistica privind activitatea de stare civila : numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

14. Evidenta dosarelor de : tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.

15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.

16. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.

17. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.

18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

19. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.

20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate;

infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.

21. Lista asociatiilor de proprietari/locatari.

22. Liste de proprietate pentru repartizarea locuintelor.

23. Lista certificatelor de producator eliberate.

24. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Gugesti .

25. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari.

26. Informatii despre programele cu finantare externa.

27. Registrele agricole.

28. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

Sari la conținut